ផលិតផល

ផ្លែក្រូចខ្វិច

ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាក្រុម Blackpool មានទំហំតូចជាងនិងមិន សូវ មូលដូច ផ្លែក្រូចធម្មតាទេ។ រសជាតិរបស់ពួកវា គឺផ្អែមជាងទឹកក្រូច ធម្មតា ហើយសម្បក វាងាយ ស្រួល ក្នុ្ងង កា រ បក។ ផ្លែក្រូចខ្វិច
មានបរិមាណវីតាមីន C ច្រើនគួរសម អមដោយបរិមាណវីតាមីន B1, B5, B6 និង A ក៏ដូចជាអាស៊ីតហ្វូលិក និងបេតាការ៉ូទីន។
Indochina Agriculture Processing បានដាំប្រភេទ ដើម ធំ(citrus noblis) និង ដើម តូច (citrus reticulate).